Algemene voorwaarden

ManuMission B.V. en ManuSolutions maken gebruik van algemene voorwaarden. De Algemene Voorwaarde ManuMission B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34223942, gedateerd oktober 2005.

Je kunt de pdf downloaden door op de volgende link te klikken Algemene Voorwaarden ManuMission B.V.